Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:354 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-05-13
2021:353 Lag om upphävande av förordningen (1985:706) om minnesmynt på etthundra kronor 2021-05-11
2021:352 Lag om upphävande av förordningen (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor 2021-05-11
2021:351 Lag om upphävande av förordningen (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor 2021-05-11
2021:350 Lag om upphävande av förordningen (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor 2021-05-11
2021:349 Lag om upphävande av förordningen (1983:408) om minnesmynt på etthundra kronor 2021-05-11
2021:348 Lag om upphävande av förordningen (1983:138) om minnesmynt på tvåhundra kronor 2021-05-11
2021:347 Lag om upphävande av förordningen (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor 2021-05-11
2021:346 Lag om upphävande av förordningen (1976:414) om minnesmynt på femtio kronor 2021-05-11
2021:345 Lag om upphävande av förordningen (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor 2021-05-11
2021:344 Lag om upphävande av kungörelsen (1972:421) om prägling av jubileumsmynt på tio kronor 2021-05-11
2021:343 Lag om upphävande av kungörelsen (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866 2021-05-11
2021:342 Lag om upphävande av kungörelsen (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor 2021-05-11
2021:341 Lag om upphävande av kungörelsen (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor 2021-05-11
2021:340 Lag om upphävande av kungörelsen (1952:623) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor 2021-05-11

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404