Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:575 Lag om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal 2021-06-16
2021:574 Lag om upphävande av lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal 2021-06-16
2021:573 Lag om upphävande av lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland 2021-06-16
2021:572 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten 2021-06-15
2021:571 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2021-06-15
2021:570 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:335) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2021-06-11
2021:569 Förordning om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2021-06-11
2021:568 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 2021-06-11
2021:567 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, dels ändring i samma förordning 2021-06-11
2021:566 Förordning om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket 2021-06-11
2021:565 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten 2021-06-11
2021:564 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-06-11
2021:563 Lag om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 2021-06-11
2021:562 Lag om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn 2021-06-11
2021:561 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) 2021-06-11

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404