Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:132 Förordning om ändring i förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2021-02-26
2021:131 Förordning om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar 2021-02-26
2021:130 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) 2021-02-26
2021:129 Förordning om ändring i förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021-02-24
2021:128 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta 2021-02-20
2021:127 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 2021-02-20
2021:126 Förordning om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021 2021-02-19
2021:125 Förordning om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden 2021-02-19
2021:124 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 2021-02-19
2021:123 Förordning om ändring i förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 2021-02-19
2021:122 Förordning om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188) 2021-02-19
2021:121 Förordning om ändring i mineralförordningen (1992:285) 2021-02-19
2021:120 Lag om ändring i minerallagen (1991:45) 2021-02-19
2021:119 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 2021-02-17
2021:118 Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 2021-02-13

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404