Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2023

N 2023:1

Förordning om upphävande av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2018:8) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

Förordningen är utfärdad den 14 september 2023. Den har kungjorts i Boverkets författningssamling under nummer BFS 2023:7.

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)


N 2023:2

Förordning om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Förordningen är utfärdad den 2 november 2023. Den har kungjorts i Universitets- och högskolerådets författningssamling under nummer UHRFS 2023:5.

(Utbildningsdepartementet)


N 2023:3

Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Förordningen är utfärdad den 23 november 2023. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2023:130.

(Utbildningsdepartementet)


N 2023:4

Förordning om skolindex för år 2024

Förordningen är utfärdad den 23 november 2023. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2023:131.

(Utbildningsdepartementet)


N 2023:5

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2024

Förordningen är utfärdad den 23 november 2023. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2023:132.

(Utbildningsdepartementet)


N 2023:6

Förordning om ändring i förordningen (1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Förordningen är utfärdad den 23 november 2023. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2023:133.

(Utbildningsdepartementet)


N 2023:7

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 21 december 2023. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2023:275.

(Utbildningsdepartementet)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404