Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2022

N 2022:1

Förordning om upphävande av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Förordningen är utfärdad den 10 mars 2022. Den har kungjorts i Kemikalieinspektionens författningssamling under nummer KIFS 2022:1.

(Miljödepartementet)


N 2022:2

Förordning om upphävande av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter

Förordningen är utfärdad den 10 mars 2022. Den har kungjorts i Kemikalieinspektionens författningssamling under nummer KIFS 2022:2.

(Miljödepartementet)


N 2022:3

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:3) om transport av avfall

Förordningen är utfärdad den 24 mars 2022. Den har kungjorts i Naturvårdsverkets författningssamling under nummer NFS 2022:3.

(Miljödepartementet)


N 2022:4

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:8.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:5

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:9.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:6

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:10.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:7

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:11.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:12.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:9

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:13.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:10

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:14.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:11

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Förordningen är utfärdad den 13 april 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:15.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:12

Förordning om upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:24) om uppgifter till statistik om kommunalt vårdnadsbidrag

Förordningen är utfärdad den 22 juni 2022. Den har kungjorts i Statistiska centralbyråns författningssamling under nummer SCB-FS 2022:20.

(Socialdepartementet)


N 2022:13

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:418.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:14

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:419.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:15

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:420.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:16

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:421.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:17

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:422.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:18

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Förordningen är utfärdad den 8 juli 2022. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2022:423.

(Utbildningsdepartementet)


N 2022:19

Förordning om anställning vid Myndigheten för totalförsvarsanalys

Förordningen är utfärdad den 22 september 2022. Den har kungjorts i Arbetsgivarverkets författningssamling under nummer AGVFS 2022:1 B1.

(Försvarsdepartementet)


 

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404