Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Tietoa Ruotsin säädöskokoelmasta

Täällä julkaistaan Ruotsin säädöskokoelma (SFS) – lakien, asetusten ja joidenkin hallinnollisten säännösten virallinen ja todistusvoimainen versio.

Tämän verkkosivuston säädöksiä pidetään julkaistuina julkaisemisen myötä. Säädökset esitetään sellaisina kuin ne ovat julkaisuaikana eli alkuperäisversiona. Mikäli säädöstä on korjattu, myös korjattu sivu tai korjatut sivut julkaistaan täällä.

Ennen 1. huhtikuuta 2018 julkaistut säädökset ovat saatavilla julkisena ja todistusvoimaisena versiona aikaisempana painettuna SFS-versiona, eikä niitä ole julkaistu verkkosivustolla.

Lisätietoa säädöksestä on hallituksen kanslian oikeustietokannoissa. Siellä on säädökset kokonaisuudessaan muutosten kera – konsolidoitu versio – sekä säädösrekisteri. Rekisterissä on tietoa muutoksista, voimaantulopäivät, viittauksia valmisteluasiakirjoihin jne. Rekisteri sisältää myös säädöksiä, jotka eivät ole enää voimassa. Säädökset, jotka ovat saatavilla aikaisempana painettuna SFS-versiona, ovat pdf-muodossa Ruotsin säädöskokoelman tietokannassa painettuna versiona.

Samat oikeudelliset tiedot ovat saatavilla julkisen oikeudellisen Lagrummet-tietojärjestelmän kautta.

Voit lukea lisää Ruotsin lainsäädäntömenettelyistä osoitteessa www.regeringen.se.

Hallituksen kanslian oikeustietokannat

Ruotsin säädöskokoelman painetussa muodossa

Lagrummet-tietojärjestelmä

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404