Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Ruottalaisesta säätäntökokoelmasta

Täälä julkasthaan Ruottalainen säätäntökokoelma (SFS) – julkinen ja autenttinen versuuni laista, säätänöistä ja joistaki virastomääräyksistä.

Säätänöt tällä webbipaikala piethään ilmotettuna ko net oon julkastu. Säätänöt esitethään sen näkösennä ko net oon julkasutilantheessa, nimittäin sen alkuperäsessä versuunissa. Jos yhtä säätäntöä oon oikastu niin se oikastu elikkä net oikastut sivut oon kansa matkassa täälä.

Säätänöt jokka oon annettu ennen 1 huhtikuuta 2018 oon viralisessa ja autenttisessä versuunissa entisessä painetussa SFS versuunissa eikä niitä ole julkastu webbipaikala.

Lissää informasuunia yhestä säätänöstä löytää Hallituskanslian oikeusdaattapaasila. Sielä oon säätänöt täystekstissä ja muutokset matkassa – konsoliteerattu versuuni – ja säätäntörekisteri. Reksi-terissä oon informasuunia muutoskista, voihmaanastumisista, viittauksia esitöihiin ja niin pois päin. Säätänöt jokka ei ole ennää voimassa oon kansa matkassa rekisterissä. Säätänöt entisessä painetussa SFS versuunissa näytethään pdf- muotossa daattapaasissa, Ruottalainen säätäntökokoelma, painetussa versuunissa.

Sammaa oikeusinformasuunia mennee saaja julkisen oikeusinformasuunisysteemin kautta Lakihuone/Lagrummet.

Sie saatat lukea lissää ruottalaisesta lakisäätäntöprosessista osotheela www.regeringen.se.

Hallituskanslian oikeusdaattapaasit

Ruottalainen säätäntökokoelma painetussa muotossa

Lakihuone

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404